“Civilsamhället bör ta en större roll”

Civilsamhället bör ta en större roll i arbetet med att driva rättsutvecklingen i frågor som handlar om personer med funktionsnedsättning. Det anser juristerna i projekten Från snack till verkstad och Lagen som verktyg, som arrangerade ett gemensamt seminarium under MR-dagarna.

– Det handlar om att våga ta de risker som finns och att avsätta större resurser för att driva rättsfall. Inte bara för att ge den enskilde individen rätt – utan även som ett led det intressepolitiska arbetet, säger Andrea Bondesson, jurist i Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad. 

Men det finns ett antal hinder som gör det svårare för enskilda personer och organisationer att driva fall som kan utveckla rättspraxis. Om enskilda personer vill överklaga beslut om exempelvis personlig assistans i förvaltningsdomstol saknas ofta rätt till hjälp från ett juridiskt ombud.

– Det blir en ojämlik situation där en enskild individ, ofta utan juridiska kunskaper, ställs mot en stark myndighet, säger Andrea Bondesson.

När det handlar om att driva fall om diskriminering finns det ett annat stort hinder – risken att få betala motpartens kostnader för domstolsprocessen. Ju längre du driver fallet, desto högre riskerar kostnaderna att bli.

– Det här har ofta en avskräckande effekt, vilket gör att individer och organisationer inte får sin sak prövad, säger Ola Linder, jurist i Independent Living Institutes projekt Lagen som verktyg.

Tar fram en guide

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad engagerar sig i enskilda fall där Funktionsrättskonventionen och annan internationell rätt kan åberopas.

– Det finns ett pågående fall i Kammarrätten, men det har inte kommit någon dom ännu, säger Andrea Bondesson.

Projektet tar även fram en guide som riktar sig till enskilda personer som vill driva sina fall i förvaltningsdomstol. Guiden är även tänkt som ett stöd för medlemsförbundens jurister och ombudsmän.

– Vi beskriver vad man ska tänka på i kontakten med myndigheter och när man har en process i domstol, men även hur man ska göra för att åberopa internationell rätt, speciellt Funktionsrättskonventionen, säger Andrea Bondesson.

Även Ola Linder betonar vikten av att förmedla kunskap om hur man ska göra för använda rättigheterna i praktiken:

– Det är viktigt att inte glömma det ledet. Om rättigheterna inte kan implementeras, och göras materiella i det konkreta fallet, då är de inte så jättemycket värda, säger Ola Linder.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »