Diskriminering

Det finns svenska lagar som förbjuder myndigheter
att behandla personer med funktionsnedsättning
sämre än andra personer.
Diskrimineringslagen är en sådan lag.

Vårt projekt ska inte klaga på ett beslut
om det bara handlar om diskriminering
och om beslutet bryter mot
den svenska lagen mot diskriminering.

Föreningen Med lagen som verktyg jobbar med diskriminering.
Länk till föreningens hemsida: www.mlsv.se

Funktionsrättskonventionen finns på lättläst svenska:
Länk: http://www.regeringen.se/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska

Där kan man läsa om de rättigheter
som överenskommelsen om Funktionsrättskonventionen
ger personer med funktionsnedsättning.

Dela:
Translate »