Funktionshinderrörelsen intog Europaparlamentet

”Nothing about us without us!” – European Disability Forum’s måtto återfanns i nästan alla uttalanden vid funktionshinderrörelsens dag i Europaparlamentet den 6 december. Budskapet kunde inte bli tydligare – den europeiska funktionhinderrörelsen vill vara med och påverka där besluten fattas. 

Det är den 20-årsjubilerande samarbetsorganisation European Disability Forum, EDF, som står bakom funktionshinderrörelsens dag i Europaparlamentet. 

– Vi sänder ett budskap om emancipation, icke-diskriminering och frihet. Vi kräver att bli medborgare fullt ut i våra länder och i EU, säger Yannis Vardakastanis, ordförande för EDF. 

I ett manifest uppmanas EU:s politiker att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan delta i de kommande valen till Europaparlamentet, i enlighet med artikel 29 och artikel 12 i Funktionsrättskonventionen. 

– Vi vet att många personer med funktionsnedsättning idag nekas sina rättigheter att rösta och att ställa upp som kandidater i val. Men om vi inte får rösta och delta i val är vi inte heller medborgare i EU, säger Yannis Vardakastanis.
 

En strategi som omfattar hela konventionen

I samband med mötet antogs även en resolution där EU:s politiker uppmanas att anta en ny funktionshinderstrategi för 2020-2030 som omfattar alla delar av Funktionsrättskonventionen. I resolutionen betonas också vikten av att det anslås en tillräcklig budget, både för genomförande och övervakning. 

EU ratificerade Funktionsrättskonventionen 2010, men den europeiska funktionshinderrörelsen vill också att EU ska ratificera det frivilliga protokollet, som innehåller procedurer för att stärka skyddet av rättigheterna. 

Ett flertal europaparlamentariker från olika länder deltog vid funktionshinderrörelsens dag. Den oberoende, irländske kandidaten Marian Harkin, vice-ordförande i Europaparlamentets arbetsgrupp för funktionshinderfrågor, har en uppmaning till sitt hemland: 

– Irland är det enda land inom EU som inte har ratificerat konventionen. Jag tycker att vi ska uppmana Irland att ratificera nu, säger Marian Harkin. 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »