Vad är viktigast i konventionen?

Vilka rättighetsartiklar i Funktionsrättskonventionen är allra viktigast?
Frågan är svår att besvara eftersom konventionen är tänkt att fungera som en helhet och alla artiklar därför kan sägas vara lika viktiga. 
Men här lyfter vi ändå fram tre av de mest centrala artiklarna i Funktionsrättskonventionen.

Det handlar om artikel 5 om jämlikhet och icke-diskriminering, artikel 12 om likhet inför lagen och artikel 19 om rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Icke-diskriminering

Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad, väljer att lyfta fram artikeln om jämlikhet och icke-diskriminering.
– Att inte bli utsatt för diskriminering är ju en av grunddelarna i Funktionsrättskonventionen, säger Lars Lindberg. Han betonar också att “bristande tillgänglighet” numera är en form av diskriminering.

Andrea Bondesson, jurist för Från snack till verkstad, tycker att artikel 12 om likhet inför lagen är en av de allra viktigaste artiklarna.
– Den ger egentligen rättigheten att få bestämma över sitt eget liv på lika villkor som andra, säger Andrea Bondesson.

“Rätten att ha rättigheter”

Csilla Gradwohl är jurist och har också skrivit en masteruppsats om artikel 19 och rätten att leva självständigt och att delta i samhället.
– Jag brukar kalla artikel 19 för “rätten att ha rättigheter”. Rätten till ett självständigt liv är en förutsättning för alla andra rättigheter som finns i konventionen, säger Csilla Gradwohl.

Funktionsrätt SverigeFrån snack till verkstad och Lagen som verktyg delade monter vid MR-dagarna i Jönköping 2017. I montern presenterades bland annat den Konventionslek som används i videon. Kortleken har tagits fram av Lagen som verktyg. Varje kort behandlar en artikel i konventionen och artikeln illustreras med en berättelse när kortet vänds.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »