Hem

Det här är en portal för Funktionsrätt Sveriges arbete med Funktionsrättskonventionen. Portalen startades av projektet Från snack till verkstad, som drevs 2015-2018 med stöd av Arvsfonden. 

Det finns tre ingångar – Verktygslådan, Funktionsrättsguiden eller webbplatsen för projektet.

Verktygslådan kan användas för att följa upp de rekommendationer som FN lämnat till Sverige inför det fortsatta arbetet med att implementera Funktionsrättskonventionen.

Läs gärna igenom vår Vägledning – steg för steg till hur du kan använda den här verktygslådan för att följa upp Funktionsrättskonventionen i det intressepolitiska arbetet lokalt och nationellt. 

Den här guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter. 

Från snack till verkstad är ett projekt som drivits av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden mellan 2015-2018. 

Projektet har handlat om att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt konventionen.

Dela:
Translate »