Seminarium om LSS och mänskliga rättigheter i Almedalen

Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna? Det är rubriken på vårt seminarium i högskolan i Visby under Almedalensveckan. Seminariet arrangeras tillsammans med projektet Lagen som verktyg. Diskussionen kommer att ledas av MR-juristen Hanna Gerdes och i panelen finns personer med olika perspektiv på frågan.   

Utgångpunkten för seminariet är den debatt som den senaste tiden rasat kring neddragningarna inom LSS. I
våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

I seminariet kommer olika rättskällors status att diskuteras, men vi kommer också in på hur funktionsrättsrörelsen bör arbeta för att få större genomslag för rättighetsperspektivet i LSS-frågan.

Medverkande:

  • Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education
  • Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå
  • Andreas Pettersson, Södertörns högskola
  • Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning
  • Anna Bergholtz, Journalist
  • Jessica Smaaland, STIL

Tid: Torsdagen den 5 juli kl 10.00-11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal: B11

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51483

Länk till Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/257882664771312/

 

Dela:

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Projektets heldagskonferens den 17 april avslutades med en panelsamtal över temat för dagen:

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

– Ja, i alla fall om man tittar på forskningsläget. Man kan gå område för område – människor med funktionsnedsättningar har inte lika förutsättningar eller lika möjligheter. Även enklare funktionsnedsättningar är våldsamt stratifierande när det gäller saker som inkomst, utbildningsnivå och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor, säger forskaren Andreas Pettersson.

Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist på Civil Rights Defenders, betonar att frågan är lite mer komplicerad rent juridiskt. Det finns områden där vi kränker rätten till ett självständigt liv, men inom andra områden kan det vara svårare att avgöra.
– Inom en del områden har vi inte hunnit med att göra saker på det sätt som FN:s konventioner säger att vi ska göra. Då är frågan om vi har en progressiv utveckling eller inte. Om vi inte har en progressiv utveckling – Ja, då kränker vi rättigheterna, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Kan man använda sig av FN:s funktionsrättskommitté för att sätta press på Sverige?

– Jag är tyvärr tveksam till att vi kan ha någon nytta av att gå dit med individuella klagomål. Sverige är såpass litet i sitt sammanhang och har kommit såpass långt i det här sammanhanget, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

– Det är svårt, eftersom det inte finns några sanktionsmedel, säger Susanne Berg från organisationen STIL.

Susanne Berg berättar hur den engelska funktionsrättsrörelsen har jobbat med att lyfta upp saker till funktionsrättskommittén. Till slut gjorde FN:s kommitté en särskild inspektion i England, men problemet är att FN:s kommittéer har begränsade möjligheter att påverka olika länders politiker.

Finns det exempel på att MR-rörelsens påverkansarbete har givit resultat?

– När man tittar på framgångsrika exempel – då bör man se på Barnkonventionen. Civilsamhället har gjort ett enormt påverkansarbete under 30-40 år, där man också har växeldragit med FN:s barnrättskommitté, som samtidigt har radikaliserats, säger Andreas Pettersson.

Dela:

LSS och barns rättigheter i fokus under Barnrättsdagarna

Projektet deltog med seminarium och egen monter vid Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro den 24-25 april 2018. På onsdagen arrangerade vi ett seminarium om “LSS och barns rättigheter” tillsammans med forskarna Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet.

Forskarna från Karolinska Institutet presenterade en kvalitativ studie om LSS-handläggarnas sätt att förstå och tillämpa Barnkonventionens krav på att barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesser om stödinsatser, men med beaktande av barnets ålder och mognad.

Studien visar att möjligheten till delaktighet i hög grad är beroende på socialarbetarnas kompetens. I realiteten utgår handläggarna oftast från föräldrarnas önskemål när barnet är under 15 år. Och när det gäller beslut om personlig assistans hade barnets perspektiv knappast någon betydelse överhuvudtaget – istället fattades besluten nästan uteslutande med hänvisning till prejudicerande domar.

Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet
Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet

Ola Linder, MR-jurist från vårt samarbetsprojekt Lagen som verktyg, gick närmare in på hur de senaste årens neddragningar inom LSS och personlig assistans har drabbat familjer och barn med funktionsnedsättningar. Framförallt framhöll Ola Linder hur besluten om insatser ofta strider mot kraven i Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen.
– Beslut om insatser utgår sällan ifrån barnets bästa eller rätten till självbestämmande, betonade Ola Linder.

Seminariet avslutades med att Från snack till verkstads Lars Lindberg och Tor Gustafsson presenterade projektet och arbetet med Funktionsrättsguiden.

Ola Linder, MR-jurist
Ola Linder, MR-jurist, Independent Living Institute/Lagen som verktyg
Funktionsrätt Sveriges monter
Lars Lindberg, projektledare och Tor Gustafsson, kommunikatör, vid Från snack till verkstads monter

 

 

Dela:

Presentationer från konferensen den 17 april

Article 19 – the core of CRPD,
Rannveig Traustadottir, professor, University of Iceland

Ladda ner (PDF, 377KB)

The Swedish Version of Austerity: Independent Living as a Cost Problem,
Niklas Altermark, fil dr Lunds Universitetet

Ladda ner (PDF, 498KB)

LSS and Swedish municipalities,
Barbro Lewin, med dr Uppsala universitet

Ladda ner (PDF, 419KB)

Fördragskonform tolkning i svensk domstol och förvaltning,
Patrik Bremdal, jur dr, Uppsala universitet

Ladda ner (PDF, 278KB)

Hur argumentera för genomslag för funktionsrätt
med hjälp av internationell rätt?
Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Civil Rights Defenders

Ladda ner (PDF, 118KB)

Dela:
Translate »