Lista med rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Här är en lista på de några av rättigheterna
som finns med i överenskommelsen:

Rätten att inte bli diskriminerad.
Det betyder att personer som har funktionsnedsättning
inte får behandlas sämre än andra personer
på grund av sin funktionsnedsättning.

Barn med funktionsnedsättning
ska ha samma rättigheter som andra barn.

Rätten till tillgänglighet.
Det innebär bland annat att all information i samhället
ska kunna förstås av alla människor.

Rätten att leva.

Rätten att få bestämma själv.
Man har också rätt till hjälp för att kunna bestämma själv.

Rätten att använda domstolar när det behövs.

Rätten att inte få vård om man inte vill.

Rätten att inte bli grymt behandlad eller plågad.

Rätten att inte utsättas för våld.

Rätten att få lämna sitt land.

Rätten att få välja var man vill bo
och inte behöva bo i särskilda bostäder om man inte vill.

Rätten att få den hjälp man behöver i sitt liv
för att kunna vara med i samhället.

Rätten att kunna förflytta sig.

Rätten att få säga vad man vill och att få information
som man förstår.

Rätten att ha ett privatliv.

Familjer där en eller flera personer har en funktionsnedsättning
ska få hjälp.

Familjer får inte splittras
bara för att en familjemedlem har en funktionsnedsättning.

Rätten till utbildning.
Personer med funktionsnedsättning ska få hjälp i skolan
om man behöver det för att kunna lära sig så mycket som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning ska få en bra utbildning.

Alla människor med funktionsnedsättning
ska få den hjälp och vård de behöver från läkare och sjukhus.

Alla människor med funktionsnedsättning ska få de hjälpmedel
som de behöver.

Alla människor med funktionsnedsättning ska få den hjälp de behöver
från till exempel sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Rätten att arbeta.

Rätten att ha ett bra liv
med bostad och pengar till mat och kläder.

Rätten att få hjälp att betala kostnader
som beror på att du är funktionshindrad.

Rätten att kunna vara med i politik,
att kunna rösta och att själv vara politiker.

Rätten att kunna sporta.

• Rätten att gå på museum, teater eller bio.

Rätten att se på TV.

Rätten att kunna vara med i kultur,
spela teater, måla eller sjunga.

Dela:
Translate »