Domstolar i Sverige ska bry sig om överenskommelsen

Många olika länder har gått med på
att följa överenskommelsen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Överenskommelsen gäller alltså inte bara i Sverige.

Överenskommelsen är inte lag,
men Sverige har sagt att man ska följa den.
Att överenskommelsen inte är lag
innebär att en domstol inte kan säga
att du har rätt till något
bara för att det står i överenskommelsen.
Men domstolen ska ändå bry sig om
det som står skrivet i överenskommelsen.

En del av vårt projekt är att försöka ändra på
några beslut som personer med funktionsnedsättningar
har fått från kommuner eller andra myndigheter.
Vi försöker ändra på beslut
när vi tycker att de är dåliga
och att de bryter mot överenskommelsen om rättigheter.

Det kan till exempel handla om att en kommun
inte tycker att en person ska få färdtjänst.
Vi i projektet klagar på besluten
och ser till att en domstol får bestämma
vem som egentligen har rätt.

Nu vill vi hitta fler beslut
från kommuner och myndigheter
som bryter mot rättigheterna
som tas upp i överenskommelsen.

Vi klagar redan på ett beslut
och nu vill vi hitta fyra andra beslut att klaga på.
Vi vill att det ska vara beslut
som bryter mot de här rättigheterna:

Rätten att få bestämma själv.

Rätten att så långt som möjligt
inte behöva få vård om man inte själv vill det.

Rätten till hjälp för att kunna leva självständigt.
Hjälpen kan till exempel vara en personlig assistent.

Rätten till transport.
Det kan till exempel handla om färdtjänst.

Rätten till att få hjälp i skolan.

Men vi är också intresserade av beslut från myndigheter
som bryter mot rätten till tillgänglighet.
Det kan handla om information
som är svår att förstå.

Vi är också intresserade av beslut från myndigheter
som kränker rätten till arbete.

 

Dela:
Translate »