Nu ska Sverige svara FN om Funktionsrättskonventionen

Nu har FN publicerat sina frågor till Sveriges regering om hur väl Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Frågorna ska besvaras den 1 oktober 2019. Sverige får frågor om de flesta artiklarna i konventionen, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014.

Funktionsrätt Sverige har samordnat civilsamhällets bidrag inför framtagandet av frågelistan. Slutsatsen från det arbetet är att ingen av rekommendationerna har åtgärdats fullt ut. De flesta rekommendationerna har inte hanterats överhuvudtaget.

Funktionsrätt Sverige skriver:

“När det gäller rätten att kunna leva självständigt har utvecklingen gått bakåt, i direkt motsättning till rekommendationen om tillräckliga resurser för personlig assistans. Man kan därmed säga att Sverige har fått bakläxa, vilket inte ligger i linje med Sveriges höga ambitioner om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.”

Framöver kommer Funktionsrätt Sverige även att ansvara för samordning av en alternativrapport som beskriver hur väl Sverige lever upp till konventionen på olika prioriterade områden.

Projektet Från snack till verkstad har tagit fram en verktygslåda för civilsamhällets arbete med uppföljning av konventionen utifrån FN:s rekommendationer. Läs mer om uppföljningen och alternativrapportering via den här länken.

Länk : FN:s frågelista på svenska

 

 

 

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »