Juridiska erfarenheter presenterades vid seminarium

Lars Lindberg
Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad

Projektet Från snack till verkstad har under snart tre års tid verkat för att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Projektet har tagit fram en webbaserad funktionsrättsguide, men även hjälpt medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige i arbetet med att driva enskilda fall till domstol. Den 24 september presenterades erfarenheterna från projektets juridiska arbete vid ett heldagsseminarium i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg.

Svenska myndigheter och domstolar ska tolka svensk rätt i ljuset av Funktionsrättskonventionen, men det är svårt att få gehör för betydelsen av internationella konventioner i svenska domstolar.

– Det är svårt att få fäste i domstol för “konventionskonforma” tolkningar av svensk rätt. Inte i något av de fall vi engagerat oss i har domstolarna tagit hänsyn till argument utifrån Funktionsrättskonventionen och bara i ett fall har de tagit hänsyn till Europakonventionen, säger Andrea Bondesson, jurist i Från snack till verkstad.

Andrea Bondesson
Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad

Men projektet har haft framgångar i det juridiska arbetet. Stellan Gärde, juridiskt ombud, berättade om ”fallet Anders”, som avgjordes i Kammarrätten förra hösten. Kammarrätten kom fram till att kommunens beslut att tvinga Anders att flytta från sitt boende stod i strid med Europakonventionen.
– Alla som drivit liknande fall tidigare har varit med om att Europakonventionen bara viftats bort. Nu kan man inte göra det längre, säger Stellan Gärde.

Stellan Gärde, juridiskt ombud
Stellan Gärde, juridiskt ombud

Under hela projekttiden har Från snack till verkstad samarbetat med projektet Lagen som verktyg, som också medverkade vid seminariet. Båda projekten är finansierade av Arvsfonden.

Heldagsseminariet avslutades med en diskussion om hur civilsamhället kan arbeta vidare med att stärka rättighetsperspektivet i Sverige och i det svenska rättsväsendet.

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »