Konferensrapport: Kan vi utvärdera bättre?

Fredagen den 25 maj 2018 arrangerade Från snack till verkstad en heldagskonferens om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030. Ledande forskare och ansvariga myndighetsrepresentanter samlades på Coor konferens i Stockholm för diskutera hur man kan arbeta för att ta fram mer relevant statistik och bättre indikatorer.

– Sammantaget visar konferensen att många av de problem som Sverige har med uppföljningen av konventionen och som FN-kommittén pekade på 2014, kvarstår, skriver Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad i rapportens inledning.

Ett av de kvarstående problem som lyfts fram i rapporten är avsaknaden av en myndighet med sammanhållet ansvar för statistik om personer med funktionsnedsättning.

Metoderna för statistisk uppföljning som används i Sverige sätts också i relation till andra länders sätt att arbeta med frågorna.

Länk till konferensrapporten:

Konferensrapport: Kan vi utvärdera bättre?

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »