Lars Lööw prisas för sitt arbete med Funktionsrättskonventionen

Lars Lööw har tilldelats Lika Unikas utmärkelse för insatser i Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

I motiveringen framhålls att Lars Lööw “…är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg”.

Fredagen den 9 december hedras pristagaren vid en ceremoni. I samband med detta kommer Lars Lööw också att berätta om sina erfarenheter från arbetet med att ta fram Funktionsrättskonventionen.

Lars Lööw är sedan 1 december 2015 generaldirektör för Svenska ESF-rådet och har tidigare bland annat varit verksam som Handikappombudsman och ordförande i Handikappförbunden.

Läs mer om utmärkelsen via den här länken.

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »