Handikappförbunden: “Vad får en mänsklig rättighet kosta?”

assistanspuff

Handikappförbunden medverkade vid lördagens historiska manifestation för att rädda LSS och den personliga assistansen.

Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden och expert i LSS-utredningen, framhöll i sitt tal att personer med behov av insatser enligt LSS “måste ges tillgång till dessa insatser fullt ut i den utsträckning det behövs för att de ska kunna leva som andra”.

I och med godkännandet av Funktionsrättskonventionen har Sverige åtagit sig att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället. Här ingår rätten att själv få bestämma var och med vem man ska bo och rätten till personligt stöd för att klara sin vardag. Flera av dessa rättigheter ryms inom LSS.

– Trots att Handikappförbunden och flera andra organisationer påpekat vikten av att fokusera på tillämpningen av LSS som rättighetslag och utvärdera lagen utifrån konventionen, valde regeringen en diametralt annan inriktning, sade Pelle Kölhed i samband med manifestationen.

Läs hela talet på Handikappförbundens webbplats.

Här är länken: Historisk manifestation i hela landet

 

 

 

 

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »