Handikappförbunden: Regeringen måste lyssna på FN:s kritik

stig-nyman-webb

FN har upprepade gångar riktat skarp kritik mot Sverige när det gäller implementeringen av Funktionsrättskonventionen. Inte minst kritiseras regeringen när det gäller personlig assistans. Men kritiken verkar ha gått regeringen förbi.

– Det är oacceptabelt att regeringen inte tagit kritiken på allvar och faktiskt valt att agera i direkt motsättning till FN:s rekommendation, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

I år fyller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen 10 år. Konventionen gäller i Sverige sedan 2009, vilket innebär att staten har ett åtagande att säkerställa alla människors möjlighet till full delaktighet i samhället.

I april 2014 riktade FN för första gången skarp kritik mot Sverige när det gäller implementeringen av konventionen.

– När Åsa Regnér nu går ut i DN Debatt och lovar att regeringen ska lämna nya förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning är det ett steg i rätt riktning. Men man måste agera snabbt. Det gångna årets signalpolitik har lett till att många personer och familjer med rätt till personlig assistans drabbats av nedskärningar och avslag på ansökningar om personlig assistans, säger Stig Nyman.

Enligt Handikappförbunden är det här särskilt problematiskt i ett läge när en ny funktionshinderstrategi håller på att tas fram.

en-dag-for-alla

RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) är initiativtagare till den landsomfattande manifestationen “Assistans är frihet – rädda LSS” på Internationella funktionsrättsdagen den 3 december.

Handikappförbunden kommer att delta i manifestationen i Stockholm, som går av stapeln kl 13-16 på Norra Bantorget.

Pelle Kölhed, Handikappförbundens vice ordförande och expert i den pågående LSS-utredningen kommer att hålla tal i samband med manifestationen.

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.

Länkar:

Pressmeddelandet från Handikappförbunden 

Mer om manifestationen den 3 december

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »