Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

Projektets heldagskonferens den 17 april avslutades med en panelsamtal över temat för dagen:

Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

– Ja, i alla fall om man tittar på forskningsläget. Man kan gå område för område – människor med funktionsnedsättningar har inte lika förutsättningar eller lika möjligheter. Även enklare funktionsnedsättningar är våldsamt stratifierande när det gäller saker som inkomst, utbildningsnivå och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor, säger forskaren Andreas Pettersson.

Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist på Civil Rights Defenders, betonar att frågan är lite mer komplicerad rent juridiskt. Det finns områden där vi kränker rätten till ett självständigt liv, men inom andra områden kan det vara svårare att avgöra.
– Inom en del områden har vi inte hunnit med att göra saker på det sätt som FN:s konventioner säger att vi ska göra. Då är frågan om vi har en progressiv utveckling eller inte. Om vi inte har en progressiv utveckling – Ja, då kränker vi rättigheterna, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Kan man använda sig av FN:s funktionsrättskommitté för att sätta press på Sverige?

– Jag är tyvärr tveksam till att vi kan ha någon nytta av att gå dit med individuella klagomål. Sverige är såpass litet i sitt sammanhang och har kommit såpass långt i det här sammanhanget, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

– Det är svårt, eftersom det inte finns några sanktionsmedel, säger Susanne Berg från organisationen STIL.

Susanne Berg berättar hur den engelska funktionsrättsrörelsen har jobbat med att lyfta upp saker till funktionsrättskommittén. Till slut gjorde FN:s kommitté en särskild inspektion i England, men problemet är att FN:s kommittéer har begränsade möjligheter att påverka olika länders politiker.

Finns det exempel på att MR-rörelsens påverkansarbete har givit resultat?

– När man tittar på framgångsrika exempel – då bör man se på Barnkonventionen. Civilsamhället har gjort ett enormt påverkansarbete under 30-40 år, där man också har växeldragit med FN:s barnrättskommitté, som samtidigt har radikaliserats, säger Andreas Pettersson.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »