LSS och barns rättigheter i fokus under Barnrättsdagarna

Projektet deltog med seminarium och egen monter vid Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro den 24-25 april 2018. På onsdagen arrangerade vi ett seminarium om “LSS och barns rättigheter” tillsammans med forskarna Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet.

Forskarna från Karolinska Institutet presenterade en kvalitativ studie om LSS-handläggarnas sätt att förstå och tillämpa Barnkonventionens krav på att barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesser om stödinsatser, men med beaktande av barnets ålder och mognad.

Studien visar att möjligheten till delaktighet i hög grad är beroende på socialarbetarnas kompetens. I realiteten utgår handläggarna oftast från föräldrarnas önskemål när barnet är under 15 år. Och när det gäller beslut om personlig assistans hade barnets perspektiv knappast någon betydelse överhuvudtaget – istället fattades besluten nästan uteslutande med hänvisning till prejudicerande domar.

Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet
Lill Hultman och Ann-Marie Öhrvall från Karolinska Institutet

Ola Linder, MR-jurist från vårt samarbetsprojekt Lagen som verktyg, gick närmare in på hur de senaste årens neddragningar inom LSS och personlig assistans har drabbat familjer och barn med funktionsnedsättningar. Framförallt framhöll Ola Linder hur besluten om insatser ofta strider mot kraven i Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen.
– Beslut om insatser utgår sällan ifrån barnets bästa eller rätten till självbestämmande, betonade Ola Linder.

Seminariet avslutades med att Från snack till verkstads Lars Lindberg och Tor Gustafsson presenterade projektet och arbetet med Funktionsrättsguiden.

Ola Linder, MR-jurist
Ola Linder, MR-jurist, Independent Living Institute/Lagen som verktyg
Funktionsrätt Sveriges monter
Lars Lindberg, projektledare och Tor Gustafsson, kommunikatör, vid Från snack till verkstads monter

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »