Presentationer från konferensen “Kan vi mäta bättre?”

Kan vi mäta bättre?–  Statistik och uppföljning av Funktionsrättskonventionen,
Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad

Ladda ner (PDF, 214KB)

Uppföljning av funktionshinderpolitiken,
Emelie Lindahl
, avdelningschef på Myndigheten för delaktighet

Ladda ner (PDF, 686KB)

Enkelt avhjälpta hinder,
Anna Zoteeva, jurist, Med lagen som verktyg

Ladda ner (PDF, 238KB)

Statistik och indikatorer i rapporteringen av funktionsrättskonventionen,
Jan Tøssebro, professor, NTNU

Ladda ner (PDF, 113KB)

Utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i EU,
Berth Danermark, professor emeritus, Örebro universitet

Ladda ner (PDF, 270KB)

Lika möjligheter, stöd och service till personer med funktionsnedsättning – artikel 19 och 25Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen

Ladda ner (PDF, 362KB)

Varför behöver vi jämlikhetsdata?,
Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik

Ladda ner (PDF, 2.67MB)

Statistisk uppföljning av Agenda 2030,
Sara Frankl, SCB

Ladda ner (PDF, 285KB)

Dela:
Translate »