Hur långt har arbetet med Funktionsrättskonventionen kommit?

Hur långt har arbetet med funktionsrätt kommit globalt?

World Policy Analysis Center har nyligen sammanställt statistik som ger en ganska dyster bild av läget i olika delar av världen. 

Nyligen firades tioårsjubileet av Funktionsrättskonventionens födelse. Sedan 2006 har 168 länder ratificerat konventionen, vilket får betraktas som en stor framgång. Men aktuell statistik visar att det finns mycket kvar att göra för att implementera konventionens rättigheter internationellt.

Endast 29 procent av alla barn I Indonesien mellan 6-11 år med funktionsnedsättning går i skolan – för befolkningen i övrigt är motsvarande siffra 89 procent. I USA lever nästan var tredje person med funktionsnedsättning under fattigdomsgränsen.

Siffrorna visar ändå att utvecklingen i flera avseenden går i positiv riktning. Det har exempelvis blivit vanligare att funktionshindrades rättigheter kommer till uttryck i konstitutionella rättigheter.

Men i dagsläget är det endast en fjärdedel av världens länder som garanterar lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning i konstitutionen.

Via den här länken kan du se det aktuella läget för konstitutionella rättigheter i olika länder!

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »