Alla föredrag från vår konferens finns på video

Den 18 oktober arrangerade Från snack till verkstad en konferens i Solna om arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nu finns alla föredrag från konferensen på video!

Medverkande: Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden, Lars x Nilsson, Regeringskansliet, Malin Ekman Aldén, t f GD på Myndigheten för delaktighet, Johan Vamstad, docent vid Ersta-Sköndal Högskola, Maria Johansson, ordförande för Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ), Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad och Ines Uusman, styrelseledamot i Handikappförbunden. Moderator: Hanna Gerdes

Thomas Hammarberg:
“Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?”

Andrea Bondesson:
“Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?”

Lars x Nilsson: “Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommitténs rekommendationer?”

Malin Ekman Aldén: “Sveriges implementering av FN:s rekommendationer”

Johan Vamstad: Implementering och inkorporering av Barnkonventionen

Maria Johansson:  “Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?”

Lars Lindberg:
“Funktionsrättskonventionen och rekommendationerna som verktyg”

Panelsamtal:
Ines Uusman, Handikappförbunden, Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, Maria Johansson och Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ).

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »