Rätten till likhet inför lagen

Mental Health Europe har gjort en animerad film om Funktionsrättskonventionens 12:e artikel.

Artikeln handlar om Likhet inför lagen. I artikeln betonas den enskildes medbestämmanderätt i frågor som rör det egna livet. Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta rättskapacitet på lika villkor som andra människor.

FN har rekommenderat Sverige att ersätta förvaltarskap och ställföreträdande beslutsfattande med ett stödjande beslutsfattande.

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »