“Sommarskolan är viktig för Sverige”

Professor Gerard Quinn är världsledande forskare när det gäller Funktionsrättskonventionen och ledare för den världsberömda International Disability Law Summer School i Galway. Han medverkade på Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter på Furuboda folkhögskola den 21-24 augusti 2018, både som föreläsare om konventionen och som ledare för det avslutande rättegångsspelet (Moot Court) om funktionsrätt.

– Sommarskolan i Sverige är viktig av flera skäl. Sverige har en lång tradition av social utveckling och funktionshinder. Jag tycker att det är dags att uppdatera den här modellen genom att ta in betydelsen av mänskliga rättigheter, säger Gerard Quinn.

Konventionen som verktyg

Gerard Quinn betonar också hur viktigt det är att lära sig använda Funktionsrättskonventionen som verktyg för förändring.

– Konventionen kan inte bara användas för att kritisera funktionshinderpolitiken, utan den kan också bygga nya modeller och skapa en ny funktionshinderpolitik.

Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen och FN:s övervakningskommitté för konventionen kommer inom något år att ge Sverige nya rekommendationer för hur rättigheterna ska införas. Gerard Quinn tycker att det viktigaste Sverige behöver göra är att bygga upp en oberoende, nationell MR-institution.

– Den ska gälla för alla, men kan visa sig vara särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning, betonar Gerard Quinn.

Mini-institutioner

Gerard Quinn framhåller att Sverige saknar en del när det gäller att uppfylla konventionen, framförallt när det gäller “Independent Living”.

– Jag anser att gruppboenden egentligen är att betrakta som “mini-institutioner”. Det finns många länder som rör sig bort ifrån den modellen. Ni kan lära av dem, säger Gerard Quinn.

Gerard Quinn efterlyser också att den akademiska världen i Sverige tar en mer aktiv roll i förändringsarbetet, i samverkan med civilsamhället.

– Samarbeten mellan funktionshinderrörelsen och universiteten kan utvecklas och bli riktigt kraftfulla.


Intervjun med Gerard Quinn genomfördes i samarbete med projektet Lagen som verktyg. Sommarskolan 2018 arrangerades av Från snack till verkstad i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet i Lund.

Dela:

“Intressanta föredrag och extremt lärorikt”

Gruppbild Sommarskolan 2018
Gruppbild från Sommarskolan 2018

Den 21-24 augusti arrangerades Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter. Ett trettiotal deltagare – studenter, doktorander, forskare och yrkesarbetande med stort intresse för funktionshinderfrågor – samlades vid Furuboda folkhögskola i Skåne för att fördjupa sina kunskaper om funktionsrätt och mänskliga rättigheter. Sommarskolan arrangerades av Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet i Lund.

– Det har varit jättebra övningar och föreläsare, intressanta föredrag och extremt lärorikt, säger Filip Lundquist, som studerar juridik i Lund och deltog för första gången på Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter.

Filip säger att han särskilt tar med sig kunskapen om hur konventionen kan användas som verktyg för att förändra samhället. Filip har en bit kvar på juristutbildningen men vill gärna jobba med funktionsrätt när han är färdigutbildad.
– Och det här är definitivt den hjälp som behövs för att komma igång.

“Moot Court” en höjdpunkt

Den avslutande övningen, Moot Court, lyfts fram som en höjdpunkt under sommarskolan. Den här övningen var ett slags rättegångsspel där deltagarna fick öva sig i att argumentera utifrån Funktionsrättskonventionen. Deltagarna delades in i två lag – det ena laget representerade regeringen i ett land medan det andra representerade en organisation från civilsamhället i landet. Parterna fick framlägga sina argument till en jury som representerade FN-kommittén som övervakar konventionen.

I juryn samlades betydande nationell och internationell expertis inom området – den bestod av professor Gerard Quinn, en av pionjärerna i arbetet med konventionen och ledare för International Disability Law Summer School på Irland, Lars Lööw, tidigare ordförande i Handikappförbunden och idag generaldirektör för ESF-rådet och Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist hos Civil Rights Defenders.

– Det var spännande och lite nervigt – men roligt, säger kursdeltagaren Åsa Granbom-Jonsson, som är socialpedagog och arbetar vid Lasse Brukarstödcenter.

Åsa representerade regeringen i rättegångsspelet och regeringssidan förlorade.

– Det hoppas jag att vi (regeringen) kommer att göra många gånger framöver, säger Åsa Granbom-Jonsson.

Bra möjlighet att bilda nätverk

Chavia Ali deltog i sommarskolan för andra året. Hon lyfter särskilt fram värdet av att träffa andra personer med kunskaper och intresse av funktionsrätt och mänskliga rättigheter.

– Det bästa med sommarskolan är att jag träffade många människor. Det är en bra möjlighet att dela kunskaper med andra och att bilda nätverk, säger Chavia Ali.

Klicka i videospelaren för att se intervjuerna i sin helhet. Intervjuare är Anna Bergholtz, journalist.

Dela:

“Det är bristerna i samhället som skapar funktionshindret” – Sommarskolan är igång

Den 21 augusti inleddes den andra upplagan av Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter. Under tre intensiva dagar samlas trettiotalet deltagare vid Furuboda folkhögskola för att fördjupa sina kunskaper i funktionsrätt och mänskliga rättigheter .

I Sommarskolans första lektionspass på onsdagen gav Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist hos Civil Rights Defenders, en introduktion till mänskliga rättigheter och hur dessa kan användas som verktyg för förändring av samhället.

– Det är bristerna i samhället som skapar funktionshindret. När ni förstår det – då förstår ni mänskliga rättigheter, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Annika Jyrwall Åkerberg
Annika Jyrwall Åkerberg vid sommarskolan 2018

Annika Jyrwall Åkerbergs varvade sin föreläsning med praktiska övningar, där deltagarna fick diskutera hur rättighetsperspektivet kan tillämpas i konkreta exempel från verkligheten.

Gerard Quinn, världsledande funktionsrättsforskare och en av pionjärerna i arbetet med Funktionsrättskonventionen, berättade sedan om den intrikata politiska processen bakom framtagandet av konventionen för ett drygt decennium sedan.

Gerard Quinn på sommarskolan 2018
Gerard Quinn på sommarskolan 2018

Gerard Quinn gick också igenom Funktionsrättskonventionens innehåll och upplägg.

– I de första artiklarna förklaras syftet med konventionen. Förordet är faktiskt också viktigt. Det kan användas som tolkningsverktyg, även om det inte är juridiskt bindande, förklarade Gerard Quinn.

Han lyfte särskilt fram betydelsen av rättighetsartiklarna 12 och 19 – om likhet inför lagen och rätten att leva självständigt och oberoende i samhället.

– Du kan bryta ned hur många barriärer som helst, men om personer med funktionsnedsättning fortsätter att vara osynliga i samhället kommer nya barriärer att uppstå.

Sommarskolan arrangeras av Funktionsrätt Sveriges arvsfondsprojekt Från snack till verkstad, i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet.

Pressmeddelande om sommarskolan på Mynewsdesk

Dela:

Sommarskola om Funktionsrätt arrangeras för andra året

Gruppbild från förra årets sommarskola på Värmdö
Gruppbild från förra årets sommarskola på Värmdö

Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Furuboda folkhögskola utanför Kristianstad för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Deltagarna får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

Initiativtagare till Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter är Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad, men i år arrangeras den i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

– Sommarskolan är en unik möjlighet att lära sig om konventionen på djupet och för deltagarna att knyta nätverk med andra som brinner för funktionshinder och mänskliga rättigheter. Vi är väldigt glada för möjligheten att genomföra sommarskolan för andra året, säger Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad.

Sommarskolan vänder sig i första hand till doktorander och mastersstudenter som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinder och mänskliga rättigheter.

Bland föreläsarna vid årets sommarskola finns Gerard Quinn, professor i juridik vid National University of Ireland. Gerard Quinn är en av arkitekterna bakom Funktionsrättskonventionen och leder även den världsberömda sommarskola som arrangeras av Centre for Disability Law & Policy i Galway och som varit en inspiration för den svenska sommarskolan.

Gerard Quinn kommer bland annat att hålla i en övning, en så kallad Moot Court, på sommarskolans avslutningsdag den 24 augusti.

Gerard Quinn
Gerard Quinn kommer att hålla i en Moot Court

Plats: Furuboda folkhögskola
Tid: 21-24 augusti 2018

Kontakt – pressackreditering:
Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad
E-post: lars.lindberg@funktionsratt.se

Dela:

Seminarium om LSS och mänskliga rättigheter i Almedalen

Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna? Det är rubriken på vårt seminarium i högskolan i Visby under Almedalensveckan. Seminariet arrangeras tillsammans med projektet Lagen som verktyg. Diskussionen kommer att ledas av MR-juristen Hanna Gerdes och i panelen finns personer med olika perspektiv på frågan.   

Utgångpunkten för seminariet är den debatt som den senaste tiden rasat kring neddragningarna inom LSS. I
våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

I seminariet kommer olika rättskällors status att diskuteras, men vi kommer också in på hur funktionsrättsrörelsen bör arbeta för att få större genomslag för rättighetsperspektivet i LSS-frågan.

Medverkande:

  • Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education
  • Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå
  • Andreas Pettersson, Södertörns högskola
  • Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning
  • Anna Bergholtz, Journalist
  • Jessica Smaaland, STIL

Tid: Torsdagen den 5 juli kl 10.00-11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal: B11

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51483

Länk till Facebookevent:
https://www.facebook.com/events/257882664771312/

 

Dela:
Translate »