Integritetspolicy för projektet Från snack till verkstad

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Från snack till verkstad vill därför berätta hur projektet behandlar dina personuppgifter på webbplatsen funktionsrattskonventionen.se och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.

Vilka personuppgifter vi samlar in?

  • Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning eller något annat arrangemang som vi ansvarar för. Det handlar om för- och efternamn, mejladress och ibland vill vi även veta om du har behov av specialkost eller tillgänglighet. Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt och de används inte till andra ändamål.
  • Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att informera om arrangemangen. Vi informerar alltid vid arrangemanget om vem som fotograferar och hur du ska göra om du inte vill vara med på bild.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta Funktionsrätt Sverige på mejladressen webb@funktionsratt.se.

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda

Hur gör du för att klaga?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dela:
Translate »