“Sommarskolan är viktig för Sverige”

Professor Gerard Quinn är världsledande forskare när det gäller Funktionsrättskonventionen och ledare för den världsberömda International Disability Law Summer School i Galway. Han medverkade på Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter på Furuboda folkhögskola den 21-24 augusti 2018, både som föreläsare om konventionen och som ledare för det avslutande rättegångsspelet (Moot Court) om funktionsrätt.

– Sommarskolan i Sverige är viktig av flera skäl. Sverige har en lång tradition av social utveckling och funktionshinder. Jag tycker att det är dags att uppdatera den här modellen genom att ta in betydelsen av mänskliga rättigheter, säger Gerard Quinn.

Konventionen som verktyg

Gerard Quinn betonar också hur viktigt det är att lära sig använda Funktionsrättskonventionen som verktyg för förändring.

– Konventionen kan inte bara användas för att kritisera funktionshinderpolitiken, utan den kan också bygga nya modeller och skapa en ny funktionshinderpolitik.

Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen och FN:s övervakningskommitté för konventionen kommer inom något år att ge Sverige nya rekommendationer för hur rättigheterna ska införas. Gerard Quinn tycker att det viktigaste Sverige behöver göra är att bygga upp en oberoende, nationell MR-institution.

– Den ska gälla för alla, men kan visa sig vara särskilt viktig för personer med funktionsnedsättning, betonar Gerard Quinn.

Mini-institutioner

Gerard Quinn framhåller att Sverige saknar en del när det gäller att uppfylla konventionen, framförallt när det gäller “Independent Living”.

– Jag anser att gruppboenden egentligen är att betrakta som “mini-institutioner”. Det finns många länder som rör sig bort ifrån den modellen. Ni kan lära av dem, säger Gerard Quinn.

Gerard Quinn efterlyser också att den akademiska världen i Sverige tar en mer aktiv roll i förändringsarbetet, i samverkan med civilsamhället.

– Samarbeten mellan funktionshinderrörelsen och universiteten kan utvecklas och bli riktigt kraftfulla.


Intervjun med Gerard Quinn genomfördes i samarbete med projektet Lagen som verktyg. Sommarskolan 2018 arrangerades av Från snack till verkstad i samarbete med Raoul Wallenberg Institutet i Lund.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »