Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling, trots att detta är en skyddad rätt enligt Europakonventionen.
Source: Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Dela:

Med lagen som verktyg arrangerar internationell konferens

Independent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. 

Vid konferensen medverkar Gerard Quinn, professor i juridik vid National University of Ireland. Gerard Quinn, som omnämns som en av arkitekterna bakom Funktionshinderkonventionen, kommer att hålla ett föredrag om betydelsen av EU-lagstiftning och Funktionshinderkonventionen i det svenska rättsväsendet.

De amerikanska advokaterna Sid Wolinsky och Josef Ansorge berättar om hur advokater arbetar genom rättssystemet med att implementera mänskliga rättigheter för funktionshindrade i USA.

Den 25 november arrangeras seminarier om arbetet med att förstärka funktionshinderlagstiftningen.

Läs mer om konferensen och seminarierna här:

International Conference & Seminars 24-25 november 2016

 

 

Dela:

På besök hos föreningen JAG

DSC_0258

Den 30 augusti besökte Från snack till verkstad den ideella föreningen JAG – jämlikhet, assistans, gemenskap.

Projektets jurist Andrea Bondesson informerade om hur internationell rätt, framförallt Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen, kan användas som verktyg i svenska domstolar.

Funktionshinderkonventionen är inte bindande i svensk domstol.

– Däremot kan man alltid åberopa normkonform tolkning av svensk rätt utifrån Funktionshinderkonventionen, berättade Andrea Bondesson.

Normkonform tolkning innebär att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på ett sätt som överensstämmer med konventionen.

Andrea Bondesson framhöll att Funktionshinderkonventionen är rättighetsmässigt starkare än Europakonventionen.

– Men fördelen med Europakonventionen är att den är svensk lag och kan användas direkt av våra domstolar, framhöll Andrea Bondesson.

Efter Andrea Bondessons föredrag följde en frågestund som främst handlade om hur Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen kan användas som verktyg i frågor om LSS, personlig assistans och godmanskap.

Dela:
Translate »