På besök hos föreningen JAG

DSC_0258

Den 30 augusti besökte Från snack till verkstad den ideella föreningen JAG – jämlikhet, assistans, gemenskap.

Projektets jurist Andrea Bondesson informerade om hur internationell rätt, framförallt Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen, kan användas som verktyg i svenska domstolar.

Funktionshinderkonventionen är inte bindande i svensk domstol.

– Däremot kan man alltid åberopa normkonform tolkning av svensk rätt utifrån Funktionshinderkonventionen, berättade Andrea Bondesson.

Normkonform tolkning innebär att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på ett sätt som överensstämmer med konventionen.

Andrea Bondesson framhöll att Funktionshinderkonventionen är rättighetsmässigt starkare än Europakonventionen.

– Men fördelen med Europakonventionen är att den är svensk lag och kan användas direkt av våra domstolar, framhöll Andrea Bondesson.

Efter Andrea Bondessons föredrag följde en frågestund som främst handlade om hur Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen kan användas som verktyg i frågor om LSS, personlig assistans och godmanskap.

Dela:

Vårt första fall: LSS

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]
Bild på artikelförfattarna samt Anders

Aftonbladet Debatt skriver vi om vårt första fall som vi har gått vidare med.

“DEBATT. En grundläggande mänsklig rättighet är att kunna bo där man vill. Men det gäller inte alla. Personer som har bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tvingas flytta mot sin vilja. Det visar ett fall där en person tvingas flytta efter 20 år i samma boende.

Vi menar att Sverige bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och väljer därför att driva fallet vidare med utgångspunkt i FN-konventionen och Europakonventionen 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är sedan 2009 som stat bunden till den. En av de grundläggande rättigheterna, som framgår av artikel 19, är rätten att få välja var och med vem man vill bo. Målet med LSS är också att den enskilde ska få leva som andra, den enskilde har rätt till självbestämmande och medbestämmande över insatser och hur de utformas, exempelvis välja var hen vill bo. Ändå urholkas denna rätt i snabb takt.

Läs mer

Dela:

Disability Law Summer School

Deltagare vid 7e Disability Summer SchoolDen här vecka genomförs den årligen återkommande sommarskolan – Disability Summer School i Irland. Sommarskolan genomförs av Centre for Disability Law & Policy vid National University of Ireland Galway som är det ledande forskning och utbildningscentret om funktionshinderkonventionen i världen. Varje år kommer ett 100-tal doktorander, tjänstemän och aktivister från funktionshinderhinderrörelsen för att under fem dagar fördjupa sina kunskaper om konventionen. Föreläsare är världens främsta experter om mänskliga rättigheter och funktionshinderkonventionen. Årets sommarskolan är den åttonde i ordningen och årets tema är Civil Society As Agents of Change.

Dela:

Funktionshinderkonventionen som verktyg

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]
Andrea Bondesson föreläser framför publik

Vilka juridiska strategier ska funktionshinderrörelsen använda för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och olika lagar ska leda till förändring i samhället? Vilka erfarenheter har olika aktörer av att använda lagstiftning som verktyg? Hur ska pågående projekt arbeta för att ord ska bli verklighet?

Detta togs upp på projektets seminarium den 19 maj. Nedan är de slides som användes vid föredragen .

Rami Al-Khamisi: Vägen mot en samhällsförändrande juridik

Annika Jyrwall Åkerberg: Mänskliga rättigheter och svensk juridik

Stellan Gärde: Att rätt utnyttja rättsgrunder för skadestånd vid kränkning

Paul Lappalainen: Lagen som verktyg för samhällsförändring

Andrea Bondesson: Hur kan funktionshinderkonventionen användas som juridiskt verktyg

Vill du ha dessa slides i annat form så maila lars.lindberg@hso.se.

Rami Al-Khamisi har även skrivit en rapport för Arena idé om behovet av samhällsförändrande jurister: Rörelsejurister

 

Dela:
Translate »