Konferens: Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Thomas Hammarberg 01
Thomas Hammarberg deltar vid konferensen.

Tisdagen den 18 oktober arrangerar Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad en konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Fokus ligger på de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014.

Konferensen arrangeras på Quality Hotel Friends i Solna.

Sedan 2009 är Sverige bundet vid FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN om hur vi ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen.

Konferensen kommer att beröra några centrala frågeställningar:

  • Vilken betydelse har FN:s kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer?
  • Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen?
  • Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?
johan-vamstad
Johan Vamstad. Foto: Markus Crépin Sundström

Här är konferensprogrammet:

10.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

10.10 Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden.

maria-johansson-lika-unika-2
Maria Johansson. Foto: Håkan Sjunnesson

11.30 Lunch

12.30 Sveriges implementering av FN:s rekommendationer,

Malin Ekman Aldén, tf. GD på Myndigheten för delaktighet.

13.10 Framgångsfaktorer vid implementeringen av Barnkonventionen,

docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola.

13.50 Paus

14.10 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ).

Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

15.15 Panelsamtal:

Deltagare:

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson – Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Dela:

Ny kommentar om rätten till utbildning

pencil-918449_640

Vi har tidigare skrivit om de två allmänna kommentarer till Funktionsrättskonventionen som antagits av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning – en kommentar om tillgänglighet och en kommentar om likhet inför lagen. Nu har kommittén även antagit en allmän kommentar om rätten till utbildning.

I de allmänna kommentarerna berättar kommittén hur de vill att olika delar av konventionen ska tolkas och tillämpas.

I kommentaren om utbildning lyfter kommittén fram bristen på inkluderande utbildning. Inkluderande utbildning kan skapas genom att anpassa skolmiljön så att alla elever kan delta i undervisningen på jämlika villkor.

Kommittén understryker att Funktionsrättskonventionens 24:e artikel säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till en inkluderande utbildning.

Länkar:

FN-kommitténs allmänna kommentar om utbildning (på engelska)

Funktionsrättskonventionen (på svenska)

 

 

Dela:

Pressmeddelande: Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Den 8 september gick Handikappförbunden och projektet Från snack till verkstad ut med ett nytt pressmeddelande om vårt första fall. Det handlar om att Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling.

– Detta är allvarligt. Förvaltningsrätten beaktar inte den enligt Europakonventionen skyddade rätten till en muntlig förhandling i tillräcklig utsträckning, säger Andrea Bondesson, jurist hos Handikappförbunden.

Anders hade begärt en muntlig förhandling för att ett flertal expertvittnen ska kunna höras. Förvaltningsrätten anser att en muntlig förhandling ”är obehövlig”. Anders fall rör bland annat hans rätt till sin bostad och till sin egendom, vilka är civila rättigheter skyddade av Europakonventionen.

– Ett beslut om att medge muntlig förhandling i första instans ska var en huvudregel om inte exceptionella omständigheter föreligger. Att förvaltningsrätten ändå vägrar att medge muntlig förhandling är mycket anmärkningsvärt, säger Stellan Gärde, som är juridiskt ombud.

Stiftelsen Sanna gård ligger i Lekebergs kommun och har ett boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Sedan 14 års ålder har Anders, som har autism och svår utvecklingsstörning, tagit del av stiftelsens verksamhet. Han flyttade till gården när han var 21 år och har bott där sedan dess.

Handikappförbunden, Autism- och Aspergerförbundet, projektet Från snack till verkstad och det juridiska ombudet Stellan Gärde hjälper Anders att driva ärendet mot Lekebergs kommun vidare till Förvaltningsrätten.

Handikappförbunden anser att kommunen har agerat i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när de vill tvinga Anders att flytta. Enligt FN-konventionen har den enskilde rätt att välja var den vill bo och till det stöd som behövs för att kunna leva ett fullt ut delaktigt och inkluderat liv i samhället.

 

Dela:

Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling, trots att detta är en skyddad rätt enligt Europakonventionen.
Source: Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Dela:

Med lagen som verktyg arrangerar internationell konferens

Independent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. 

Vid konferensen medverkar Gerard Quinn, professor i juridik vid National University of Ireland. Gerard Quinn, som omnämns som en av arkitekterna bakom Funktionshinderkonventionen, kommer att hålla ett föredrag om betydelsen av EU-lagstiftning och Funktionshinderkonventionen i det svenska rättsväsendet.

De amerikanska advokaterna Sid Wolinsky och Josef Ansorge berättar om hur advokater arbetar genom rättssystemet med att implementera mänskliga rättigheter för funktionshindrade i USA.

Den 25 november arrangeras seminarier om arbetet med att förstärka funktionshinderlagstiftningen.

Läs mer om konferensen och seminarierna här:

International Conference & Seminars 24-25 november 2016

 

 

Dela:
Translate »