På besök hos föreningen JAG

DSC_0258

Den 30 augusti besökte Från snack till verkstad den ideella föreningen JAG – jämlikhet, assistans, gemenskap.

Projektets jurist Andrea Bondesson informerade om hur internationell rätt, framförallt Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen, kan användas som verktyg i svenska domstolar.

Funktionshinderkonventionen är inte bindande i svensk domstol.

– Däremot kan man alltid åberopa normkonform tolkning av svensk rätt utifrån Funktionshinderkonventionen, berättade Andrea Bondesson.

Normkonform tolkning innebär att en myndighet eller domstol tolkar svensk rätt på ett sätt som överensstämmer med konventionen.

Andrea Bondesson framhöll att Funktionshinderkonventionen är rättighetsmässigt starkare än Europakonventionen.

– Men fördelen med Europakonventionen är att den är svensk lag och kan användas direkt av våra domstolar, framhöll Andrea Bondesson.

Efter Andrea Bondessons föredrag följde en frågestund som främst handlade om hur Funktionshinderkonventionen och Europakonventionen kan användas som verktyg i frågor om LSS, personlig assistans och godmanskap.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »