Funktionshinderkonventionen som verktyg

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]
Andrea Bondesson föreläser framför publik

Vilka juridiska strategier ska funktionshinderrörelsen använda för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och olika lagar ska leda till förändring i samhället? Vilka erfarenheter har olika aktörer av att använda lagstiftning som verktyg? Hur ska pågående projekt arbeta för att ord ska bli verklighet?

Detta togs upp på projektets seminarium den 19 maj. Nedan är de slides som användes vid föredragen .

Rami Al-Khamisi: Vägen mot en samhällsförändrande juridik

Annika Jyrwall Åkerberg: Mänskliga rättigheter och svensk juridik

Stellan Gärde: Att rätt utnyttja rättsgrunder för skadestånd vid kränkning

Paul Lappalainen: Lagen som verktyg för samhällsförändring

Andrea Bondesson: Hur kan funktionshinderkonventionen användas som juridiskt verktyg

Vill du ha dessa slides i annat form så maila lars.lindberg@hso.se.

Rami Al-Khamisi har även skrivit en rapport för Arena idé om behovet av samhällsförändrande jurister: Rörelsejurister

 

Dela:
Translate »