“Arbetet med konventionen är en ständigt pågående process”

Det är viktigt att se arbetet med konventionen som ett ständigt pågående arbete.

Det framhöll Lars Lindberg, projektledare för Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad, i samband med projektets konferens hösten 2016.

I sitt föredrag påpekar Lars Lindberg att konventionen kan fungera som ett verktyg på flera olika sätt – den kan användas juridiskt, men även politiskt, pedagogiskt och som ett grundläggande, etiskt förhållningssätt. Konventionen kan exempelvis fungera som ett försvar mot offentliga nedskärningar, den kan inspirera och stimulera till nationell debatt, men även verka mobiliserande inom funktionshinderrörelsen.

Projektet Från snack till verkstad håller på att ta fram en verktygslåda, som ska göra det möjligt för funktionshinderrörelsen att följa upp FN:s rekommendationer till regeringen. Men det blir även en guide till stöd för enskilda personer och en handbok för föräldrar om hur man överklagar, anmäler och driver rättsfall.

Från snack till verkstad är finansierat av Arvsfonden och syftar till att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige.

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »