Maria Johansson: “Mänskliga rättigheter gäller oss alla”

Maria Johansson från Forum – Kvinnor och Funktionshinder medverkade vid Från snack till verkstads konferens i oktober för att prata om arbetet med införandet och uppföljningen av Kvinnokonventionen – konventionen om avskaffandet av all diskriminering av kvinnor, CEDAW.

Forum – Kvinnor och Funktionshinder, FQ, ingår i ett nätverk med ett tjugotal organisationer som arbetar för att genomföra skuggrapporter och vara en “blåslampa” på regeringen när det gäller att realisera kvinnokonventionen. Nätverket har även till uppgift att öka kunskapen om konventionen.

Maria Johansson berättar bland annat om organisationens arbete i samband med att Sveriges regering förhördes av FN:s kvinnokommitté i Genève i februari 2016.

– Vi träffade FN-kommittén dagen innan de skulle träffa regeringen. De var oerhört pålästa. De var också väldigt engagerade utifrån ett funktionshindersperspektiv, säger Maria Johansson.

Maria Johansson poängterar att det är viktigt att jobba tillsammans mellan olika diskrimineringsgrunder.

– Jag tror det är så vi kan nå ännu längre i arbetet. Mänskliga rättigheter gäller oss alla, avslutar Maria Johansson.

maria

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »