Vill du påverka vilka frågor som FN ska ställa till Sveriges regering?

Innan Sveriges regering rapporterar till FN om Funktionsrättskonventionen nästa gång ska FN:s övervakningskommitté ta fram en frågelista som de sedan skickar ut till den svenska regeringen.

Nu har du och din organisation möjlighet att lyfta frågor som ni tycker är särskilt viktiga och som ni vill att FN ska ställa till den svenska regeringen. Funktionsrätt Sverige kommer sedan att besluta om vilka förslag till frågor som skickas in till FN.

Diskutera prioriteringar tillsammans i din organisation och använd gärna vår verktygslåda för att lämna kommentarer kopplade till varje artikel i konventionen. Ni kan också skicka underlag till mia.ahlgren@funktionsratt.se

Har inte nått FN i tid

Sverige skulle egentligen ha lämnat sin rapport i januari 2019, men kommunikationen om att den svenska regeringen vill få en frågelista innan rapporten skrivs, så kallad förenklad rapportering, har inte nått fram till FN-kommittén i tid. Med hög arbetsbelastning i FN:s övervakningskommitté finns ännu inget klart besked om när beslut fattas om frågorna. Ett preliminärt besked från regeringen är att listan kan bli klar i september 2018 eller i början av 2019.
Efter det har regeringen ett år på sig att svara.

Skicka in frågor och kommentarer i verktygslådan

I verktygslådan kan du läsa FN:s rekommendationer till Sverige 2014 och se hur rekommendationerna är kopplade till de enskilda rättighetsartiklarna i konventionen. Gå till den artikel i konventionen du är intresserad av och lämna dina kommentarer i kommentarsfältet längst ned på sidan!

Länkar:

Genomgång av artikel 1-33 i Funktionsrättskonventionen i verktygslådan
Skicka in era kommentar  i anslutning till varje rättighetsartikel

Läs mer om alternativrapportering och metoder för uppföljning

Vägledning – steg för steg

 

 

 

 

Dela:

Kommentera

Translate »