Hur arbetar MFD med de allmänna kommentarerna?

Under hösten har Myndigheten för delaktighet, MFD, börjat publicera svenska översättningar av allmänna kommentarer till Funktionsrättskonventionen. Men vad är egentligen en allmän kommentar och vilken betydelse har kommentarerna i myndighetens arbete?

Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att öka kunskapen om Funktionsrättskonventionen.

Under MR-Dagarna i Malmö träffade vi Else Marie Brisenhorn, utredare på Myndigheten för delaktighet, som berättar mer om hur myndigheten arbetar med de allmänna kommentarerna.

De allmänna kommentarerna som myndigheten översätter har tagits fram av den FN-kommitté som bevakar efterlevnaden av konventionen. De ges ut artikel för artikel i konventionen och är till stor hjälp vid tolkning av konventionstexten.

Intervjuare i videon är Andrea Bondesson, jurist på Handikappförbunden och i projektet Från snack till verkstad.

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »