Med lagen som verktyg arrangerar internationell konferens

Independent Living Institute och projektet Med lagen som verktyg arrangerar en internationell konferens i Stockholm den 24 november. Konferensens tema är hur strategisk processföring kan användas i samband med diskrimineringslagstiftning och Funktionshinderkonventionen. 

Vid konferensen medverkar Gerard Quinn, professor i juridik vid National University of Ireland. Gerard Quinn, som omnämns som en av arkitekterna bakom Funktionshinderkonventionen, kommer att hålla ett föredrag om betydelsen av EU-lagstiftning och Funktionshinderkonventionen i det svenska rättsväsendet.

De amerikanska advokaterna Sid Wolinsky och Josef Ansorge berättar om hur advokater arbetar genom rättssystemet med att implementera mänskliga rättigheter för funktionshindrade i USA.

Den 25 november arrangeras seminarier om arbetet med att förstärka funktionshinderlagstiftningen.

Läs mer om konferensen och seminarierna här:

International Conference & Seminars 24-25 november 2016

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »