Lämna dina synpunkter på FN:s rekommendationer till Sverige

Den 16 januari 2018 har regeringen bjudit in civilsamhällets organisationer till sakråd för att diskutera FN:s rekommendationer till Sverige gällande Funktionsrättskonventionen. Sverige ska rapportera till FN i januari 2019 om hur man har arbetat med FN:s rekommendationer.

Ett antal utvalda rekommendationer kommer att behandlas, men även andra rekommendationer kan tas upp till behandling. Rekommendationerna handlar bland annat om personlig assistans, krav i upphandlingar, indikatorer och statistik, men även om inrättandet av en oberoende MR-institution.

Hur ser du på rekommendationerna? Har du noterat att några aktiviteter för att följa dem? Vad skulle du vilja se för förändringar? Dela dina synpunkter!

Vi har tagit fram en verktygslåda där du kan se hur rekommendationerna är kopplade till de enskilda rättighetsartiklarna i konventionen (under rubriken “Utmaningar för Sverige”). Gå till den artikel i konventionen du är intresserad av och lämna dina kommentarer i kommentarsfältet längst ned på sidan:

Länk till verktygslådan (det finns möjlighet att lämna kommentar  i anslutning till varje rättighetsartikel)

Här finns en lista med de samlade rekommendationerna från FN:

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige

Läs mer: Funktionsrätt Sveriges skrivelse till regeringen inför sakrådet

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »