Guide, konferenser och sommarskola under intensivt projektår

Nu går projektet in i det tredje och sista projektåret. Ett intensivt år ligger framför oss med flera spännande arrangemang.

Under vintern och våren presenteras bland annat Funktionsrättsguiden – en digital guide för hur man kan åberopa sina mänskliga rättigheter.  Vi kommer också att presentera en verktygslåda för funktionshinderrörelsen.

  • Den 17 april arrangerar vi en heldagskonferens i på Allaktivitetshuset i Sundbyberg om Funktionsrättskonventionen och svensk rätt. Särskilt fokus kommer att läggas på Artikel 19 i konventionen, som handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. En rad svenska och internationella forskare kommer att medverka vid konferensen. Program läggs ut inom kort.

  • Vi kommer även att arrangera en heldagskonferens i maj om uppföljning och statistisk kring Funktionsrättskonventionen. Datum och program läggs ut i februari.

  • Den 21-24 augusti genomför vi en sommarskola för doktorander och Masterstudenter om funktionshinder och mänskliga rättigheter. I år genomförs den på Furuboda Folkhögskola i Skåne och i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet i Lund. Information om ansökan kommer läggas ut i februari på vår webbplats.
Förra året arrangerades projektets sommarskola på Värmdö.
Dela:

Lämna en kommentar

Translate »