Svensk sommarskola om Funktionsrättskonventionen

Lillsved 120507
Sommarskolan om konventionen arrangeras vid Lillsveds folkhögskola den 23-25 augusti.

Under några sommardagar i slutet av augusti kommer studenter, doktorander och forskare att samlas vid Lillsveds folkhögskola på Värmdö för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

De får samtidigt möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området.

 

Initiativtagare till sommarskolan är arvsfondsprojektet Från snack till verkstad, som har till uppgift att stärka användningen av konventionen i Sverige.

–  Vi arrangerar olika arrangemang inom ramen för projektet, men vi ser att det behövs fler som tar till sig konventionen och börjar arbeta med den inom den akademiska världen. Att nå yngre jurister och akademiker i allmänhet och de med funktionsnedsättning i synnerhet har varit en framgångsfaktor i andra länder och vi hoppas på motsvarande utveckling här, säger Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad.

Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad

Inspirationen kommer inte minst från Irland. I ett tiotal år har ett studenter och forskare vallfärdat till Galway på Irland för att delta i den världsberömda sommarskola som arrangeras av Centre for Disability Law & Policy vid National University of Ireland Galway.

– Men vår sommarskola är mindre omfattande än den i Galway och mer riktad mot en tydlig målgrupp. Skolan liknar det internat som Centrum för rättvisa arrangerar varje sommar, säger Lars Lindberg.

Thomas Hammarberg föreläser vid sommarskolan
Thomas Hammarberg är en av föreläsarna vid sommarskolan.
Dela:

Lämna en kommentar

Translate »