Seminarier om Funktionsrättskonventionen arrangeras landet runt

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad medverkar i en seminarieturné om Funktionsrättskonventionen som besöker olika delar av Sverige under hösten. Seminarierna arrangeras från Helsingborg i söder till Luleå i norr.

Seminarieturnén är ett samarbete mellan Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg.

Andrea Bondesson berättar om Funktionsrättskonventionen
I en serie seminarier berättar Andrea Bondesson hur Funktionsrättskonventionen kan användas i domstol.

–  Jag kommer att prata om förhållandet mellan svensk rätt, Funktionsrättskonventionen, Europakonventionen och EU-rätten.
Mitt fokus är hur Funktionsrättskonventionen kan användas praktiskt när man vill driva fall i domstol, det vill säga hur man kan använda konventionen som ett tolkningsunderlag, säger Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad.

Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men civilsamhällets föreningar och organisationer har en nyckelroll för att förverkliga rättigheterna i konventionen och se till att de får betydelse i människors liv.

Fördjupning och utbyte av erfarenheter

Tanken är att seminarierna ska erbjuda tillfällen till såväl kunskapsfördjupning som erfarenhetsutbyte. De offentliga seminarierna vänder sig till förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer, men även till andra som är intresserade. Det arrangeras även seminarier för personalen vid antidiskrimineringsbyråerna.

Seminarierna kommer bland annat att fokusera på hur konventionen kan användas på lokal nivå och hur den kan få genomslag i det dagliga arbetet mot diskriminering.

– Det finns verktyg för att jobba mot funktionsdiskriminering och för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa verktyg behöver prövas i domstol i större utsträckning än vad som sker idag. Civilsamhället har en viktig roll att spela här, betonar Andrea Bondesson.


Är du intresserad av att vara med?

Mer information om evenemangen och anmälningsformulär finner du via de här länkarna:

Stockholm den 18 oktober

Trollhättan den 24 oktober

Luleå den 21 november

Umeå den 22 november

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »