Pressmeddelande: Sverige bryter mot FN:s rekommendation kring mänskliga rättigheter

Den 18 oktober presenterade regeringen sin nya strategi om mänskliga rättigheter. Samtidigt skickade Handikappförbunden ett brev till FN för att informera om att Sverige bryter mot rekommendationen från CRPD, FN:s övervakningskommitté för Funktionshinderkonventionen.
– Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet här:

http://handikappforbunden.se/press/Senaste-nytt/Sverige-bryter-mot-FNs-rekommendation-kring-manskliga-rattigheter/

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »