Ny sommarskola ska öka intresset för Funktionsrättskonventionen

Lars Lindberg, Från snack till verkstad, är initiativtagare till sommarskolan
Lars Lindberg, Från snack till verkstad, är initiativtagare till sommarskolan

I mitten av den här veckan kommer studenter, doktorander och forskare från hela landet att samlas på Värmdö för att fördjupa sina kunskaper om Funktionsrättskonventionen.

Studenter och akademiker som själva har funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för sommarskolan, som arrangeras för första gången i Sverige.

– Det behövs fler som tar till sig konventionen och börjar arbeta med den. Att nå yngre jurister och akademiker i allmänhet och de med funktionsnedsättning i synnerhet har varit en framgångsfaktor i andra länder och vi hoppas på motsvarande utveckling här, säger Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad och initiativtagare till sommarskolan.

Deltagarna i sommarskolan får möjlighet att träffa några av de främsta svenska och internationella experterna och forskarna inom området. En förhoppning är att sommarskolan ska öka intresset för konventionen och bidra till att det framöver blir mer forskning inriktad mot konventionen och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det här är första gången som det arrangeras en svensk sommarskola för studenter och doktorander med fokus på FN-konventionen. Inspirationen till sommarskolan kommer framförallt från Irland. Sedan ett tiotal år tillbaka har studenter och forskare årligen vallfärdat till Galway på Irland för att delta i den världsberömda sommarskola som arrangeras av Centre for Disability Law & Policy vid National University of Ireland Galway.

– Men vår sommarskola är mindre omfattande än den i Galway och riktad mot en tydligare målgrupp, betonar Lars Lindberg.

Från snack till verkstad drivs av Funktionsrätt Sverige och projektet har till uppgift att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige.

Thomas Hammarberg är en av de internationellt kända experter som föreläser vid sommarskolan
Thomas Hammarberg är en av de internationellt kända experter som föreläser 

——————-

Sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter

Tid: 23-25 augusti

Plats: Lillsveds folkhögskola på Värmdö

Ur kursprogrammet:

  • Funktionsrättskonventionen som juridiskt verktyg
  • Att forska kring funktionshinder och mänskliga rättigheter
  • Mänskliga rättigheter och svensk rätt – utmaningar och möjligheter
  • Diskriminering och bristande tillgänglighet

 

Program för sommarskolan:

23 augusti

17.30 Middag

19.00 Information och introduktion

21.00 Slut för dagen

24 augusti

8.00 Frukost

9.00 Mänskliga rättigheter som verktyg – föreläsning och interaktiv övning
Hanna Gerdes, MR-jurist, Hanna and Goliath. Webb: hannagoliath.com

12.00 Lunch

13.00 Disability and Human Rights: Overview of the CRPD and the Challenge of its Implementation in the Nordic Countries
Rannveig Traustadóttir, Professor, University of Iceland. Föredraget hålls på engelska

14.00 Funktionsrättskonventionen som juridiskt verktyg.
Andrea Bondesson, MR- jurist, projektet Från snack till verkstad.

14.30 Paus

15.00 Mänskliga rättigheter och svensk rätt – utmaningar
Andreas Pettersson, Jur Dr, Umeå universitet     

15.40 Grupparbete

16.40 Redovisning och diskussion    

17.30 Middag

25 augusti

8.00 Frukost

9.00 Valbara workshops:
Diskriminering och tillgänglighet, artikel 5 och 9
Ola Linder och Emil Erdman, Med lagen som verktyg

Utmaningar för Sverige. Rätten till självständigt liv, artikel 12 och 19
Rannveig Traustadóttir och Andrea Bondesson

10.30 Paus

10.40 Lever Sverige upp till Funktionsrättskonventionen: Case tvångsvård
Anna Nilsson, Jur Dr, RWI och  Anna Quarnström, jurist RSMH: 

12.00 Lunch

13.00 Activism and Academy in Partnership Working for Change
Rannveig Traustadóttir

13.45 Hur får vi genomslag för Funktionsrättskonventionen i Sverige

Gemensamt samtal mellan:

  • Thomas Hammarberg, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter
  • Andreas Petterson, jurist Umeå universitet
  • Malin Ekman Aldén, GD Myndigheten för delaktighet
  • Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
  • Deltagarna på sommarskolan.

15.30 Avslutning och utvärdering

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »