Funktionsrättsrörelsen vill se utredning om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras. “Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. “Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor. Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Bilden delas av den samlade funktionsrättsrörelsen som i en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttrycker en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete. 

En del personer med funktionsnedsättning har inga särskilda behov av stöd för att få arbete. De har i jämförelse med övriga befolkningen en relativt hög sysselsättningsgrad och möter i stort inte andra hinder än de flesta.

“Men andra upplever stora svårigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. “Hela tio procent av befolkningen, drygt 600 000 personer i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att de ska få ett arbete. Bland dessa är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för den övriga befolkningen. De senaste årens starka arbetsmarknad har gynnat andra grupper men inte denna, vilket blir ett tydligt kvitto på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar.”

Rörelsen ser att utmaningarna inte uteslutande handlar om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag,

“Lösningarna ligger i hela den breda arbetsmarknadspolitiken, däribland hur stöden är utformade och styrs”, fortsätter Elisabeth Wallenius. “Personer med funktionsnedsättning är ju ingen homogen grupp, tvärtom ser behoven av stöd mycket olika ut. Vissa har ett behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av personligt stöd. En del stödbehov är tillfälliga, andra mer långvariga eller rentav livslånga.”

Det finns även behov av stöd som inte enbart riktas till arbetssökande utan till själva arbetsplatsen för att säkerställa en fungerande och långsiktigt hållbar arbetssituation.

“Det finns följaktligen flera starka skäl att se över arbetsmarknadspolitiken och de samlade stöd som är riktade till personer med funktionsnedsättning”, avslutar Elisabeth Wallenius. “Vi står till ert förfogande i arbetet och bidrar gärna bidra med vår stora erfarenhet och kunskap.”

Läs skrivelsen i sin helhet


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »