Funktionsrätt på MR-dagarna

Funktionsrättskonventionen är i fokus när Funktionsrätt Sverige medverkar vid MR-dagarna i Jönköping den 9-11 november.

Från snack till verkstad är på plats alla tre dagarna med en monter. Besök montern för att diskutera funktionsrätt, göra quiz eller bara föra att träffa oss!

På fredagen håller vi ett miniseminarium på Stora scenen om civilsamhällets arbete med FN:s rekommendationer till Sverige. Tidigare under fredagen arrangerar Från snack till verkstad ett seminarium tillsammans med projektet Lagen som verktyg, som drivs av Independent Living Institute.

Funktionsrätt Sverige är också en del av Nätverket för en oberoende MR-institution som arrangerar ett gemensamt seminarium på torsdagen.


Vårt program under MR-dagarna:

Hur effektiv blir en oberoende MR-institution?
Torsdagen 9 november 2017 kl 11 – 12 Konferensrum 14

Konstitutionsutskottet har börjat utreda frågan om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, efter att regeringen beslutat om en strategi för mänskliga rättigheter.

Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sverige och projektet Från snack till verkstad medverkar i panelen tillsammans med Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, Morten Kjaerum från Raoul Wallenberg-institutet, Katri Linna, Civil Right Defenders och Eva-Lena Gustavsson, suppleant i Konstitutionsutskottet.


Dags att få rätt! Men hur gör vi?
Fredagen 10 november 2017 kl 10 – 11 Konferensrum 12

Funktionshinderrörelsen har ett stort engagemang i antidiskrimineringsarbetet, men hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning?

Andrea Bondesson, jurist hos Från snack till verkstad kommer att presentera arbetet med att tillsammans med Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund driva rättsfall för konventionskonform tolkning, och på vilket sätt man kan argumentera utifrån Funktionsrättskonventionen.

Ola Linder är jurist hos projektet Lagen som verktyg och kommer att presentera hur diskrimineringsfall kan drivas framgångsrikt. Han kommer in på de dilemman som finns med att finansiera rättsprocesser och de bitvis komplexa skälighetsbedömningar som ska göras enligt Diskrimineringslagen och svenska ersättningsnivåer.

Andrea Bondesson medverkar vid MR-dagarna

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?
Fredagen 10 november 2017 kl 13 – 13.30 Stora scenen

En av de viktigaste delarna i arbetet med genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter är rekommendationerna från FN. Vilken betydelse har rekommendationerna och hur kan det civila samhället arbeta med dem nationellt?

I det här miniseminariet berättar Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad om arbetet med att bygga upp en verktygslåda för funktionshinderrörelsen om uppföljningen av FN:s rekommendationer. Projektet ger också sin bedömning av hur långt Sverige har kommit i genomförandet av konventionen.

Vid seminariet deltar projektledare Lars Lindberg och juristen Andrea Bondesson.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »