“Förvaltningsrätten har fattat ett felaktigt beslut”

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna bo där man vill.
Ändå kan personer med funktionsnedsättning idag tvingas flytta mot sin vilja.
I ett uppmärksammat fall har Lekebergs kommun beslutat att Anders, 42 år, ska flytta från sin gruppbostad trots att han bott där i 21 år och vill bo kvar.

En överklagan av kommunens beslut har nyligen avslagits av Förvaltningsrätten i Karlstad, men fallet kommer nu att drivas vidare.

– Vi anser att Förvaltningsrätten i Karlstad har fattat ett felaktigt beslut. Förvaltningsrätten har varken tagit hänsyn till Europakonventionen eller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, säger det juridiska ombudet Stellan Gärde.

När Anders flyttade in på boendet Sanna gård i Lekebergs kommun var Anders familj bosatt i grannkommunen Kumla, som bekostat boende och daglig verksamhet i enlighet med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kumla kommun ville flytta Anders till en kommunal verksamhet i Kumla. Familjen har utan framgång överklagat Kumlas beslut i alla instanser upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

Familjen har sedan dess vänt sig till Lekebergs kommun. Kommunen är beredd att ta över det ekonomiska ansvaret för Anders boende och dagliga verksamhet, men problemet är att även Lekebergs kommun vill flytta Anders från boendet Sanna gård.

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och det juridiska ombudet Stellan Gärde från Rättsnätverket mot diskriminering har tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet hjälpt Anders att överklaga beslutet från Lekebergs kommun till Förvaltningsrätten. De kommer nu att ta fallet vidare till Kammarrätten.

Från snack till verkstad, Autism- och Aspergerförbundet och Stellan Gärde anser att kommunen agerar i strid med Europakonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när de vill tvinga Anders att flytta. Enligt FN-konventionen har den enskilde rätt att välja boende och har rätt till det stöd som behövs för att kunna leva ett fullt ut delaktigt liv i samhället.

Tidigare har Förvaltningsrätten i Karlstad avslagit Anders begäran om en muntlig förhandling i ärendet.
– Det är skandal att vi inte har fått möjlighet att komma till domstolen, åberopa vittnen och berätta vad vi tycker. Enligt Europakonventionen ska det finnas möjlighet att göra sig hörd i förvaltningsärenden, avslutar Stellan Gärde.

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »