FN-kommittén: Storbritannien bryter mot konventionen

flag-123562_640

FN-kommittén som bevakar funktionsrättskonventionen anser att det finns bevis för att Storbritannien gjort sig skyldigt till systematiska brott mot funktionsrättskonventionen.

“Det finns tillförlitliga bevis för att tröskeln för allvarliga och systematiska brott mot rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar har passerats “, skriver kommittén i en ny rapport.

Det är främst de neddragningar som införts i välfärden sedan 2010 som nu kritiseras av kommittén.

FN-kommittén CRPD har möjlighet att utreda hur enskilda länder lever upp till funktionsrättskonventionen, om det finns skäl att misstänka att landet ifråga systematiskt kränker de rättigheter som finns med i funktionsrättskonventionen.

2012 framförde den brittiska organisationen Disabled People Against Cuts (Dpac) klagomål till kommittén om att Storbritannien gjort sig skyldig till allvarliga och systematiska brott mot funktionsrättskonventionen.

Storbritannien har utretts av FN sedan 2014. I FN-rapporten som publicerades den 7 november presenteras 11 rekommendationer till Storbritannien. I en av dessa anmodas den brittiska regeringen undersöka hur personer med funktionsnedsättning drabbats av de omfattande budgetbesparingarna. Regeringen ska också säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Det här är första gången ett land granskas med stöd av den 6:e artikeln i funktionsrättskonventionens tilläggsprotokoll.

 

Länk till FN-rapporten:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProcedure.aspx 

 

 

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »