Intervju med Gerard Quinn: “Vi befinner oss i en övergångsperiod”

Gerard Quinn, professor i juridik vid National University of Ireland är en av arkitekterna bakom Funktionsrättskonventionen som togs fram för drygt tio år sedan.

I ett samtal med Från snack till verkstads Andrea Bondesson berättar Gerard Quinn om den övergångsperiod vi befinner oss i, inte minst när det gäller synen på psykisk hälsa.

Gerard Quinn lyfter särskilt fram Funktionsrättskonventionens innovativa sätt att se på frågor som handlar om individens autonomi, rättsförmåga och beslutsfattande.

– Genom konventionen har vi lagt grunden, men vi har ännu inte sett någon verklig förändring, säger Gerard Quinn.

Dela:
Translate »