Konferens: Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Thomas Hammarberg 01
Thomas Hammarberg deltar vid konferensen.

Tisdagen den 18 oktober arrangerar Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad en konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Fokus ligger på de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014.

Konferensen arrangeras på Quality Hotel Friends i Solna.

Sedan 2009 är Sverige bundet vid FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN om hur vi ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen.

Konferensen kommer att beröra några centrala frågeställningar:

  • Vilken betydelse har FN:s kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer?
  • Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen?
  • Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?
johan-vamstad
Johan Vamstad. Foto: Markus Crépin Sundström

Här är konferensprogrammet:

10.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

10.10 Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden.

maria-johansson-lika-unika-2
Maria Johansson. Foto: Håkan Sjunnesson

11.30 Lunch

12.30 Sveriges implementering av FN:s rekommendationer,

Malin Ekman Aldén, tf. GD på Myndigheten för delaktighet.

13.10 Framgångsfaktorer vid implementeringen av Barnkonventionen,

docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola.

13.50 Paus

14.10 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ).

Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

15.15 Panelsamtal:

Deltagare:

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson – Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Dela:

Lämna en kommentar

Translate »