Kränker Sverige rätten till självständigt liv? – Filmer från föreläsningarna

Från snack till verkstad arrangerade en internationell heldagskonferens den 17 april 2018 om rätten till ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning – artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Lever Sverige upp till sina internationella åtaganden? Eller har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna?

Vid konferensen medverkade bland annat Rannveig Traustadottir, professor vid University of Iceland, som gick in på själva kärnan i artikel 19 – hur rätten till ett självständigt liv formuleras och vilka andra artiklar i konventionen som den också relaterar till. Tom Shakespeare, professor vid University of East Anglia, redogjorde för hur de ekonomiska besparingarna i välfärdssystemen har drabbat personer med funktionsnedsättning i Storbritannien.

Problemen med implementeringen av rättigheterna i Sverige togs upp av forskarna Niklas Altermark och Barbro Lewin.

Här är videoklipp från några av föreläsningarna:

Rannveig Traustadottir,  professor vid University of Iceland:
Article 19 – the core of CRPD

Niklas Altermark, fil dr, Lunds universitet:
The Swedish Version of Austerity

Barbro Lewin, med dr, Uppsala universitet:
LSS and Swedish municipalities

Tom Shakespeare, professor, University of East Anglia:
Dismantling disability equality:
How the UK under austerity undermined independent living

Panelsamtal:

 

Dela:
Translate »