Föredrag från konferensen den 18 oktober

 

Thomas Hammarberg:
“Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?”

Andrea Bondesson:
“Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?”

Lars x Nilsson: “Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommitténs rekommendationer?”

Malin Ekman Aldén: “Sveriges implementering av FN:s rekommendationer”

Johan Vamstad: Implementering och inkorporering av Barnkonventionen

Maria Johansson:  “Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?”

Lars Lindberg:
“Funktionsrättskonventionen och rekommendationerna som verktyg”

Panelsamtal:
Ines Uusman, Handikappförbunden, Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, Maria Johansson och Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ).

Dela:
Translate »