Skolan misslyckas med inkluderingen

pencil-918449_640

I en ny rapport konstaterar Skolverket att många skolor misslyckas med att skapa en tillgänglig och inkluderande skolmiljö för elever med funktionsnedsättning. Bristen på specialpedagoger lyfts fram som ett avgörande hinder i rapporten.

Många skolor arbetar med att inkludera alla elever i vanliga skolklasser.
– Men om det mest blir en rumslig integrering och inte en pedagogisk och social inkludering kan det snarare göra att eleven blir mindre delaktig och lär sig mindre, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Nyligen uttalade sig FN-kommittén CRPD i en allmän kommentar om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättningar. Kommittén understryker att Funktionshinderkonventionens 24:e artikel säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till en inkluderande utbildning. Inkluderande utbildning kan skapas genom att anpassa skolmiljön så att alla elever kan delta i undervisningen på jämlika villkor.

I Skolverkets rapport framhålls också att det ofta ställs krav på att eleven har en diagnos för att få tillgång till särskilt stöd, trots att det inte finns något stöd för detta i skollagen.

 

 

 

 

Dela:

Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling, trots att detta är en skyddad rätt enligt Europakonventionen.
Source: Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Dela:
Translate »