Disability Law Summer School

Deltagare vid 7e Disability Summer SchoolDen här vecka genomförs den årligen återkommande sommarskolan – Disability Summer School i Irland. Sommarskolan genomförs av Centre for Disability Law & Policy vid National University of Ireland Galway som är det ledande forskning och utbildningscentret om funktionshinderkonventionen i världen. Varje år kommer ett 100-tal doktorander, tjänstemän och aktivister från funktionshinderhinderrörelsen för att under fem dagar fördjupa sina kunskaper om konventionen. Föreläsare är världens främsta experter om mänskliga rättigheter och funktionshinderkonventionen. Årets sommarskolan är den åttonde i ordningen och årets tema är Civil Society As Agents of Change.

Dela:

Funktionshinderkonventionen som verktyg

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]
Andrea Bondesson föreläser framför publik

Vilka juridiska strategier ska funktionshinderrörelsen använda för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och olika lagar ska leda till förändring i samhället? Vilka erfarenheter har olika aktörer av att använda lagstiftning som verktyg? Hur ska pågående projekt arbeta för att ord ska bli verklighet?

Detta togs upp på projektets seminarium den 19 maj. Nedan är de slides som användes vid föredragen .

Rami Al-Khamisi: Vägen mot en samhällsförändrande juridik

Annika Jyrwall Åkerberg: Mänskliga rättigheter och svensk juridik

Stellan Gärde: Att rätt utnyttja rättsgrunder för skadestånd vid kränkning

Paul Lappalainen: Lagen som verktyg för samhällsförändring

Andrea Bondesson: Hur kan funktionshinderkonventionen användas som juridiskt verktyg

Vill du ha dessa slides i annat form så maila lars.lindberg@hso.se.

Rami Al-Khamisi har även skrivit en rapport för Arena idé om behovet av samhällsförändrande jurister: Rörelsejurister

 

Dela:
Translate »