Slutseminarium för projektet Från snack till verkstad

Från snack till verkstad, projektledare för Från snack till verkstad

Under tre år har projektet Från snack till verkstad arbetat för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Projektet avslutas i november.

Den 13 november kl 13-16 presenteras resultatet och effekterna av projektet vid ett slutseminarium.

Vilka lärdomar kan vi dra av arbetet och hur går vi vidare? Vi kommer bland annat att presentera:

  • Funktionsrättsguiden – en guide som ger möjlighet för enskilda att anmäla och överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter
  • En digital verktygslåda med information om hur Funktionsrättskonventionen kan följas upp
  • En rapport och analys av de rättsfall vi drivit tillsammans med Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund för att stärka Funktionsrättskonventionen i svensk rätt

Medverkande:

  • Lars Lindberg, projektledare
  • Tor Gustafsson, kommunikatör
  • Ola Linder, jurist Med lagen som verktyg
  • Stellan Gärde, jurist, Talerättsfonden
  • Julia Henriksson, förbundsjurist, FUB

Anmäl ditt deltagande via den här länken

Dela:

Konferensrapport: Kan vi utvärdera bättre?

Fredagen den 25 maj 2018 arrangerade Från snack till verkstad en heldagskonferens om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030. Ledande forskare och ansvariga myndighetsrepresentanter samlades på Coor konferens i Stockholm för diskutera hur man kan arbeta för att ta fram mer relevant statistik och bättre indikatorer.

– Sammantaget visar konferensen att många av de problem som Sverige har med uppföljningen av konventionen och som FN-kommittén pekade på 2014, kvarstår, skriver Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad i rapportens inledning.

Ett av de kvarstående problem som lyfts fram i rapporten är avsaknaden av en myndighet med sammanhållet ansvar för statistik om personer med funktionsnedsättning.

Metoderna för statistisk uppföljning som används i Sverige sätts också i relation till andra länders sätt att arbeta med frågorna.

Länk till konferensrapporten:

Konferensrapport: Kan vi utvärdera bättre?

 

 

Dela:

Nu ska Sverige svara FN om Funktionsrättskonventionen

Nu har FN publicerat sina frågor till Sveriges regering om hur väl Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Frågorna ska besvaras den 1 oktober 2019. Sverige får frågor om de flesta artiklarna i konventionen, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014.

Funktionsrätt Sverige har samordnat civilsamhällets bidrag inför framtagandet av frågelistan. Slutsatsen från det arbetet är att ingen av rekommendationerna har åtgärdats fullt ut. De flesta rekommendationerna har inte hanterats överhuvudtaget.

Funktionsrätt Sverige skriver:

“När det gäller rätten att kunna leva självständigt har utvecklingen gått bakåt, i direkt motsättning till rekommendationen om tillräckliga resurser för personlig assistans. Man kan därmed säga att Sverige har fått bakläxa, vilket inte ligger i linje med Sveriges höga ambitioner om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.”

Framöver kommer Funktionsrätt Sverige även att ansvara för samordning av en alternativrapport som beskriver hur väl Sverige lever upp till konventionen på olika prioriterade områden.

Projektet Från snack till verkstad har tagit fram en verktygslåda för civilsamhällets arbete med uppföljning av konventionen utifrån FN:s rekommendationer. Läs mer om uppföljningen och alternativrapportering via den här länken.

Länk : FN:s frågelista på svenska

 

 

 

 

 

Dela:

Juridiska erfarenheter presenterades vid seminarium

Lars Lindberg
Lars Lindberg, projektledare för Från snack till verkstad

Projektet Från snack till verkstad har under snart tre års tid verkat för att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Projektet har tagit fram en webbaserad funktionsrättsguide, men även hjälpt medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige i arbetet med att driva enskilda fall till domstol. Den 24 september presenterades erfarenheterna från projektets juridiska arbete vid ett heldagsseminarium i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg.

Svenska myndigheter och domstolar ska tolka svensk rätt i ljuset av Funktionsrättskonventionen, men det är svårt att få gehör för betydelsen av internationella konventioner i svenska domstolar.

– Det är svårt att få fäste i domstol för “konventionskonforma” tolkningar av svensk rätt. Inte i något av de fall vi engagerat oss i har domstolarna tagit hänsyn till argument utifrån Funktionsrättskonventionen och bara i ett fall har de tagit hänsyn till Europakonventionen, säger Andrea Bondesson, jurist i Från snack till verkstad.

Andrea Bondesson
Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad

Men projektet har haft framgångar i det juridiska arbetet. Stellan Gärde, juridiskt ombud, berättade om ”fallet Anders”, som avgjordes i Kammarrätten förra hösten. Kammarrätten kom fram till att kommunens beslut att tvinga Anders att flytta från sitt boende stod i strid med Europakonventionen.
– Alla som drivit liknande fall tidigare har varit med om att Europakonventionen bara viftats bort. Nu kan man inte göra det längre, säger Stellan Gärde.

Stellan Gärde, juridiskt ombud
Stellan Gärde, juridiskt ombud

Under hela projekttiden har Från snack till verkstad samarbetat med projektet Lagen som verktyg, som också medverkade vid seminariet. Båda projekten är finansierade av Arvsfonden.

Heldagsseminariet avslutades med en diskussion om hur civilsamhället kan arbeta vidare med att stärka rättighetsperspektivet i Sverige och i det svenska rättsväsendet.

 

Dela:

Föredrag från Sommarskolan 2018

Gerard Quinn på sommarskolan 2018
Gerard Quinn på sommarskolan 2018

Under den närmaste tiden kommer vi att publicera ett flertal föredrag från Sommarskolan om funktionshinder och mänskliga rättigheter, som ägde rum vid Furuboda folkhögskolan den 21-24 augusti. Redan idag kan du ta del av Gerard Quinns introduktionsföreläsningar om Funktionsrättskonventionen.

Här är länken till föredragen:

https://funktionsrattskonventionen.se/foredrag-vid-sommarskolan-20

Dela:
Translate »