Pressmeddelande: Sverige bryter mot FN:s rekommendation kring mänskliga rättigheter

Den 18 oktober presenterade regeringen sin nya strategi om mänskliga rättigheter. Samtidigt skickade Handikappförbunden ett brev till FN för att informera om att Sverige bryter mot rekommendationen från CRPD, FN:s övervakningskommitté för Funktionshinderkonventionen.
– Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet här:

http://handikappforbunden.se/press/Senaste-nytt/Sverige-bryter-mot-FNs-rekommendation-kring-manskliga-rattigheter/

Dela:

Konferens om Funktionshinderkonventionen

Den 18 oktober arrangerar Från snack till verkstad en konferens med fokus på hur Sverige lever upp till Funktionshinderkonventionen.

Tidigare i år genomförde projektet en konferens om Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg. Inbjudna var jurister, diskrimineringsbyråer och funktionshinderrörelsen.

Här kan du läsa en rapport från vårens konferens:

funktionshinderkonventionen-som-verktyg-konferensrapport-19-maj-1

Dela:

Skolan misslyckas med inkluderingen

pencil-918449_640

I en ny rapport konstaterar Skolverket att många skolor misslyckas med att skapa en tillgänglig och inkluderande skolmiljö för elever med funktionsnedsättning. Bristen på specialpedagoger lyfts fram som ett avgörande hinder i rapporten.

Många skolor arbetar med att inkludera alla elever i vanliga skolklasser.
– Men om det mest blir en rumslig integrering och inte en pedagogisk och social inkludering kan det snarare göra att eleven blir mindre delaktig och lär sig mindre, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Nyligen uttalade sig FN-kommittén CRPD i en allmän kommentar om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättningar. Kommittén understryker att Funktionshinderkonventionens 24:e artikel säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till en inkluderande utbildning. Inkluderande utbildning kan skapas genom att anpassa skolmiljön så att alla elever kan delta i undervisningen på jämlika villkor.

I Skolverkets rapport framhålls också att det ofta ställs krav på att eleven har en diagnos för att få tillgång till särskilt stöd, trots att det inte finns något stöd för detta i skollagen.

 

 

 

 

Dela:

Konferens: Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Thomas Hammarberg 01
Thomas Hammarberg deltar vid konferensen.

Tisdagen den 18 oktober arrangerar Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad en konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Fokus ligger på de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014.

Konferensen arrangeras på Quality Hotel Friends i Solna.

Sedan 2009 är Sverige bundet vid FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN om hur vi ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen.

Konferensen kommer att beröra några centrala frågeställningar:

  • Vilken betydelse har FN:s kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer?
  • Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen?
  • Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?
johan-vamstad
Johan Vamstad. Foto: Markus Crépin Sundström

Här är konferensprogrammet:

10.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

10.10 Hur övervakas mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden.

maria-johansson-lika-unika-2
Maria Johansson. Foto: Håkan Sjunnesson

11.30 Lunch

12.30 Sveriges implementering av FN:s rekommendationer,

Malin Ekman Aldén, tf. GD på Myndigheten för delaktighet.

13.10 Framgångsfaktorer vid implementeringen av Barnkonventionen,

docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola.

13.50 Paus

14.10 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ).

Lars Lindberg, projektledare på Handikappförbunden.

15.15 Panelsamtal:

Deltagare:

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson – Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Dela:
Translate »